Internetový obchod prevádzkuje

SAMM Slovakia, s.r.o.
Nádražná 1664/34
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 50125605
DIČ: 2120179061
IČ DPH: SK2120179061

Mobil: 0905 667 211
E-mail: info@WAECO.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 294 201 9548 / 1100
BIC/SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK58 1100 0000 0029 4201 9548

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 109521/B